Jailbreaker chú ý: Apple đã khoá iOS 8.1.2

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015
Tags: , , , , , , , , ,

ĐĂNG MỘT BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY