Số lượng người dùng nền tảng iOS 8 đã cán mốc 56% trên tổng số thiết bị.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014
Tags: , , ,

ĐĂNG MỘT BÌNH LUẬN CHO BÀI VIẾT NÀY